zip_read

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.0.0)

zip_readBir ZIP dosya arşivindeki bir sonraki girdiyi okur

Açıklama

zip_read ( resource $zip ) : mixed

Bir ZIP dosya arşivindeki bir sonraki girdiyi okur.

Değiştirgeler

zip

zip_open() ile açılmış bir ZIP dosyası.

Dönen Değerler

Normalde, daha sonra zip_entry_... işlevleri ile kullanmak üzere bir dizin girdisi özkaynağı döndürür. Okunacak girdi yoksa FALSE, bir hata oluşmuşsa hatanın numarasını döndürür.

Ayrıca Bakınız