ZipArchive::deleteIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::deleteIndexİndisi belirtilen girdiyi siler

Açıklama

ZipArchive::deleteIndex ( int $indis ) : bool

İndisi belirtilen girdiyi arşivden siler.

Değiştirgeler

indis

Silinecek girdinin indisi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - İndisini kullanarak arşivden bir dosya silmek

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test.zip') === TRUE) {
    
$zip->deleteIndex(2);
    
$zip->close();
    echo 
'Tamam';
} else {
    echo 
'olmadı';
}
?>