ZipArchive::deleteName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::deleteNameİsmi belirtilen girdiyi siler

Açıklama

ZipArchive::deleteName ( string $isim ) : bool

İsmi belirtilen girdiyi arşivden siler.

Değiştirgeler

isim

Silinecek girdinin ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - İsmini kullanarak arşivden bir dosya silmek

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test1.zip') === TRUE) {
    
$zip->deleteName('testfromfile.php');
    
$zip->close();
    echo 
'Tamam';
} else {
    echo 
'olmadı';
}
?>