ZipArchive::GetStatusString

(PHP 5 >= 5.2.7, PHP 7)

ZipArchive::GetStatusStringDurum hata iletilerini, sistem ve/veya zip iletilerini döndürür

Açıklama

ZipArchive::GetStatusString ( void ) : string

Durum hata iletilerini, sistem ve/veya zip iletilerini döndürür

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE yoksa bir dizge döner.