ZipArchive::getNameIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::getNameIndexİndisi belirtilen girdinin ismini döndürür

Açıklama

ZipArchive::getNameIndex ( int $indis ) : string

İndisi belirtilen girdinin ismini döndürür.

Değiştirgeler

indis

Girdi indisi.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE aksi takdirde girdinin ismi döner.