ZipArchive::renameName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::renameNameİsmi belirtilen girdinin ismini değiştirir

Açıklama

ZipArchive::renameName ( string $isim , string $yenisi ) : bool

İsmi belirtilen girdinin ismini değiştirir.

Değiştirgeler

isim

Girdinin değiştirilecek ismi.

yenisi

Girdinin yeni ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir girdinin ismini değiştirmek

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test.zip');
if (
$res === TRUE) {
    
$zip->renameName('currentname.txt','newname.txt');
    
$zip->close();
} else {
    echo 
'Olmadı, kod:' $res;
}
?>