ZipArchive::setArchiveComment

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.4.0)

ZipArchive::setArchiveCommentBir ZIP arşivine açıklama ekler

Açıklama

ZipArchive::setArchiveComment ( string $açıklama ) : mixed

Bir ZIP arşivine açıklama ekler.

Değiştirgeler

açıklama

Açıklamanın içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir arşiv oluşturup bir açıklama eklemek

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test.zip'ZipArchive::CREATE);
if (
$res === TRUE) {
    
$zip->addFromString('test.txt''Bu dizge dosyanın içeriğidir.');
    
$zip->setArchiveComment('Yeni arşiv açıklaması');
    
$zip->close();
    echo 
'Tamam';
} else {
    echo 
'Olmadı';
}
?>