ZipArchive::unchangeName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::unchangeNameİsmi belirtilen girdideki değişiklikleri geri alır

Açıklama

ZipArchive::unchangeName ( string $isim ) : mixed

Belirtilen girdide yapılmış değişiklikleri geri alır.

Değiştirgeler

isim

Girdinin ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.