php.ini bölümlerinin listesi

Bu liste, PHP kurulumunuzu her konak (HOST) veya dosya yolu (PATH) için yapılandırmakta kullanacağınız php.ini bölümlerini içerir. Bu bölümler isteğe bağlıdır.

Bu bölümler PHP'yi doğrudan etkilemez. php.ini yönergelerini aralarında ve belli bir konak veya yol için gruplamakta kullanılırlar.

Bu bölümler sadece CGI/FastCGI kipinde kullanılır; extension ve zend_extension yönergelerini tanımlamakta kullanılamaz.

Bölümler
İsim Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
[HOST=] PHP_INI_SYSTEM PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
[PATH=] PHP_INI_SYSTEM PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

[HOST=<site.adı>]

Sadece ismi belirtilen konak üzerinde etkili olacak php.ini yönergelerini gruplamak için kullanılır.

Örnek 1 - dev.site.dom alan adı için ekranda hata raporlamayı etkin kılmak

[HOST=dev.site.dom]
error_reporting = E_ALL
display_errors = On

[PATH=<dosya/yolu>]

Sadece yolu belirtilen betikler üzerinde etkili olacak php.ini yönergelerini gruplamak için kullanılır.

Örnek 2 - Korunmuş alanlar için güvenlik betikleri eklemek

[PATH=/home/site/public/secure]
auto_prepend_file=security.php