IntlDateFormatter::getErrorCode

datefmt_get_error_code

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::getErrorCode -- datefmt_get_error_codeSon işlemin hata kodunu döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

IntlDateFormatter::getErrorCode ( void ) : int

Yordamsal kullanım

datefmt_get_error_code ( IntlDateFormatter $biçemleyici ) : int

Son işlemin hata kodunu döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

Dönen Değerler

UErrorCode değerlerinden biri olarak bir hata kodu. İlk değer: U_ZERO_ERROR.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_get_error_code() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create("en_US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'America/Los_Angeles',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
$str datefmt_format($fmt);
if(!
$str) {
    echo 
"HATA: ".datefmt_get_error_message($fmt) . " (" .
      
datefmt_get_error_code($fmt) . ")\n";
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter("en_US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'America/Los_Angeles',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
$str $fmt->format();
if(!
$str) {
    echo 
"HATA: ".$fmt->getErrorMessage() . " (" .$fmt->getErrorCode() .")\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

HATA: U_ZERO_ERROR (0)

Ayrıca Bakınız