IntlDateFormatter sınıfı

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Giriş

Date Formatter (Tarih Biçemleyici), şablon dizgeleri ve/veya kayıtlı şablonları kullanarak yerele bağlı tarih biçemlemeyi/çözümlemeyi etkin kılan somut bir sınıftır.

Bu sınıf, ICU tarih biçemleme işlevselliğini temsil eder. Kullanıcıların tarihleri yerelleştirilmiş biçemde gösterebilmesini veya şablon dizgelerini ve kayıtlı şablonları kullanarak, dizgeleri PHP tarih değerleri olarak çözümlemelerini mümkün kılar.

Sınıf Sözdizimi

IntlDateFormatter {
/* Yöntemler */
__construct ( string $yerel , int $tarih_türü , int $saat_türü [, string $zaman_dilimi [, int $takvim [, string $kalıp ]]] )
static create ( string $yerel , int $tarih_türü , int $saat_türü [, string $zaman_dilimi [, int $takvim [, string $kalıp ]]] ) : IntlDateFormatter
format ( mixed $değer ) : string
public static formatObject ( object $object [, mixed $format = NULL [, string $locale = NULL ]] ) : string
getCalendar ( void ) : int
getDateType ( void ) : int
getErrorCode ( void ) : int
getErrorMessage ( void ) : string
getLocale ([ int $tür ] ) : string
getPattern ( void ) : string
getTimeType ( void ) : int
getTimeZoneId ( void ) : string
public getCalendarObject ( void ) : IntlCalendar
public getTimeZone ( void ) : IntlTimeZone
isLenient ( void ) : bool
localtime ( string $dizge [, int &$başlangıç ] ) : array
parse ( string $dizge [, int &$başlangıç ] ) : int
setCalendar ( int $takvim ) : bool
setLenient ( bool $esnek ) : bool
setPattern ( string $kalıp ) : bool
setTimeZoneId ( string $zaman_dilimi ) : bool
public setTimeZone ( mixed $zone ) : bool
}

Ayrıca Bakınız

Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler, DateType ve TimeType kurucularında farklı biçemler belirtmek için kullanılırlar.

IntlDateFormatter::NONE (string)
Bu elemanı içerme
IntlDateFormatter::FULL (string)
Tamamen belirtilmiş biçim (01 Ocak 1970 Perşembe 02:00:00 Türkiye Saati)
IntlDateFormatter::LONG (string)
Uzun biçim (01 Ocak 1970 Perşembe veya 02:00:00)
IntlDateFormatter::MEDIUM (string)
Ortalama biçim (01 Oca 1970)
IntlDateFormatter::SHORT (string)
En kısa biçim, sadece esas veri (12/13/52 or 3:30pm)

Aşağıdaki sabitler takvim belirtmek için kullanılır. Bu takvimlerin tamamı doğrudan Gregoriyen takvimine dayanır. Gregoriyen olmayan takvimlerin yerelde belirtilmesi gerekir. Örnek: locale="[email protected]=BUDDHIST".

IntlDateFormatter::TRADITIONAL (string)
Gregoriyen olmayan takvim
IntlDateFormatter::GREGORIAN (string)
Gregoriyen takvimi

İçindekiler