IntlDateFormatter::getErrorMessage

datefmt_get_error_message

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::getErrorMessage -- datefmt_get_error_messageSon işlemin hata iletisini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

IntlDateFormatter::getErrorMessage ( void ) : string

Yordamsal kullanım

datefmt_get_error_message ( IntlDateFormatter $biçemleyici ) : string

Son işlemin hata iletisini döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

Dönen Değerler

Son hatanın metni.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_get_error_message() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create("en_US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'America/Los_Angeles',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
$str datefmt_format($fmt);
if(!
$str) {
    echo 
"HATA: ".datefmt_get_error_message($fmt) . " (" .
          
datefmt_get_error_code($fmt) . ")\n";
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter("en_US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'America/Los_Angeles',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
$str $fmt->format();
if(!
$str) {
    echo 
"HATA: ".$fmt->getErrorMessage() . " (" .$fmt->getErrorCode() . ")\n";
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

HATA: U_ZERO_ERROR (0)

Ayrıca Bakınız