Sabitler

İçindekiler

Bir sabit basit bir değerin betimleyicisidir (ismidir). İsminden de anlaşılacağı gibi, betiğin çalışması sırasında bu değer değiştirilemez (aslında birer sabit olmayan sihirli sabitler hariç). Sabitler öntanımlı olarak büyük-küçük harf duyarlıdır. Geleneksel olarak, sabit isimleri daima büyük harfle yazılır.

Bir sabite verilen isim PHP'de varolan diğer tüm isimlerle aynı kurallara tabidir. Geçerli bir sabit ismi bir harfle ya da alt çizgi imi ile başlar, herhangi bir sayıda harf, rakam ya da alt çizgi ile devam eder. Bir sabit ismi düzenli ifade olarak, şu şekilde ifade edilebilir: [a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*

Geçersiz ismleri ve PHP kullanımına ayrılmış isimleri define() işlevi ile tanımlamak mümkünse de bunların değeri sadece constant() işlevi ile elde edilebilir. Ancak, bu tavsiye edilmez.

İpucu

Ayrıca Kullanıcı Alanı İsimlendirme Kılavuzu belgesine de bakınız.

Örnek 1 - Geçerli ve geçersiz sabit isimleri

<?php

// Geçerli sabit isimleri
define("FOO",     "bir şey");
define("FOO2",    "başka bir şey");
define("FOO_BAR""daha başka bir şey");

// Geçersiz sabit isimleri
define("2FOO",    "bir şey");

// Bu geçerli olmasına rağmen kullanmaktan kaçınılmalıdır.
// PHP bir gün betiğinizin çalışmasını bozacak bir sihirli
// sabit kullanmaya karar verebilir.
define("__FOO__""bir şey");

?>

Bilginize: Burada bir harften söz ettiğimiz zaman, ASCII a-Z veya A-Z arasındaki ki bir karakterden veya karakter kodu 127-255 (0x7f-0xff) arasındaki bir karakterden bahsetmiş oluyoruz.

Süper küresellerde olduğu gibi, sabitlerin etki alanı da betiklerin genelidir. "Etki alanı" hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için Değişken Etki Alanı bölümünü okuyunuz.