constant

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

constantBir sabitin değerini döndürür

Açıklama

constant ( string $isim ) : mixed

isim ile ismi belirtilen sabitin değerini döndürür.

constant() işlevi ismini bilmediğiniz (bir değişkende saklanmış veya bir işlevden dönmüş) bir sabitin değerini döndürmek için kullanılabilir.

Bu işlev ayrıca, sınıf sabitleri ile de çalışır.

Değiştirgeler

isim

Sabitin ismi.

Dönen Değerler

Sabit tanımlı değilse NULL, aksi takdirde sabitin değeri döner.

Örnekler

Örnek 1 - constant() örneği

<?php

define
("MAXSIZE"100);

echo 
MAXSIZE;
echo 
constant("MAXSIZE"); // Önceki satırla aynı.


interface bar {
    const 
test 'foobar!';
}

class 
foo {
    const 
test 'foobar!';
}

$const 'test';

var_dump(constant('bar::'$const)); // string(7) "foobar!"
var_dump(constant('foo::'$const)); // string(7) "foobar!"

?>

Ayrıca Bakınız