Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

LIBXML_COMPACT (integer)
Küçük düğüm ayırma en iyilemesini etkinleştirir. Kodda değişiklik yapmaksızın uygulamanızın hızlanmasını sağlar.

Bilginize:

Sadece Libxml >= 2.6.21 sürümlerinde kullanılabilmektedir.

LIBXML_DTDATTR (integer)
Öntanımlı DTD öznitelikleri.
LIBXML_DTDLOAD (integer)
Harici alt kümeyi yükler.
LIBXML_DTDVALID (integer)
DTD ile doğrulama yapar.
LIBXML_NOBLANKS (integer)
Boş düğümleri siler.
LIBXML_NOCDATA (integer)
CDATA bölümleri metin düğümü olarak ele alınır.
LIBXML_NOEMPTYTAG (integer)
Boş etiketleri genişletir (örneğin, <br/> etiketi <br></br> haline getirilir).

Bilginize:

Bu seçenek şimdilik sadece DOMDocument::save() ve DOMDocument::saveXML() yönteminde kullanılabilmektedir.

LIBXML_NOENT (integer)
Öğe ikameleri yapılır.
LIBXML_NOERROR (integer)
Hata raporlama kapatılır.
LIBXML_NONET (integer)
Belgeler yüklenirken ağ erişimi iptal edilir.
LIBXML_NOWARNING (integer)
Uyarı raporlama kapatılır.
LIBXML_NOXMLDECL (integer)
Bir belgeyi kaydederken XML bildirimi atlanır.

Bilginize:

Sadece Libxml >= 2.6.21 sürümlerinde kullanılabilmektedir.

LIBXML_NSCLEAN (integer)
Gereksiz isim alanı bildirimleri silinir.
LIBXML_XINCLUDE (integer)
XInclude ikamesi gerçeklenir.
LIBXML_ERR_ERROR (integer)
Kurtarılabilir hata.
LIBXML_ERR_FATAL (integer)
Ölümcül hata.
LIBXML_ERR_NONE (integer)
Hata yok.
LIBXML_ERR_WARNING (integer)
Basit uyarı.
LIBXML_VERSION (integer)
20605 veya 20617 biçiminde libxml sürümü.
LIBXML_DOTTED_VERSION (string)
2.6.5 veya 2.6.17 biçiminde libxml sürümü.