DOMDocument::save

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::saveDahili XML ağacını bir dizge olarak dosyaya yazar

Açıklama

DOMDocument::save ( string $dosya [, int $seçenekler ] ) : int

Belgeyi DOM gösteriminden oluşturur. Bu yöntem genellikle, aşağıdaki örnekte olduğu gibi sıfırdan bir belge oluşturulduktan sonra çağrılır.

Değiştirgeler

dosya

XML belgenin kaydedileceği dosyanın yolu.

seçenekler

Ek seçenekler. Şimdilik sadece LIBXML_NOEMPTYTAG desteklenmektedir.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa FALSE yoksa yazılan bayt sayısı döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 seçenekler değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - Bir DOM ağacının bir dosyaya kaydedilmesi

<?php

$doc 
= new DOMDocument('1.0');
// Çıktı göze hoş görünsün
$doc->formatOutput true;

$root $doc->createElement('book');
$root $doc->appendChild($root);

$title $doc->createElement('title');
$title $root->appendChild($title);

$text $doc->createTextNode('This is the title');
$text $title->appendChild($text);

echo 
$doc->save("/tmp/test.xml") . ' bayt yazıldı'// 72 bayt yazıldı

?>

Ayrıca Bakınız