DOMDocument::saveXML

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::saveXMLDahili XML ağacını bir dizge olarak çıktılar

Açıklama

DOMDocument::saveXML ([ DOMNode $düğüm [, int $seçenekler ]] ) : string

Belgeyi DOM gösteriminden oluşturur. Bu yöntem genellikle, aşağıdaki örnekte olduğu gibi sıfırdan bir belge oluşturulduktan sonra çağrılır.

Değiştirgeler

düğüm

XML belgenin tamamını değil de sadece bir düğümünü (XML bildirimi olmaksızın) çıktılamak için kullanılır.

seçenekler

Ek seçenekler. Şimdilik sadece LIBXML_NOEMPTYTAG desteklenmektedir.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE, yoksa XML belge döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_WRONG_DOCUMENT_ERR

düğüm başka bir belgeye aitse bu hata oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 seçenekler değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - Bir DOM ağacının dizge olarak çıktılanması

<?php

$doc 
= new DOMDocument('1.0');
// Çıktı göze hoş görünsün
$doc->formatOutput true;

$root $doc->createElement('book');
$root $doc->appendChild($root);

$title $doc->createElement('title');
$title $root->appendChild($title);

$text $doc->createTextNode('Başlık');
$text $title->appendChild($text);

echo 
"Belgenin tamamı:\n";
echo 
$doc->saveXML() . "\n";

echo 
"Sadece başlığı:\n";
echo 
$doc->saveXML($title);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Belgenin tamamı:
<?xml version="1.0"?>
<book>
  <title>Başlık</title>
</book>

Sadece başlığı:
<title>Başlık</title>

Ayrıca Bakınız