MessageFormatter::parse

msgfmt_parse

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::parse -- msgfmt_parseGirdi dizgesini kalıba uygun olarak çözümler

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

MessageFormatter::parse ( string $değer ) : array

Yordamsal kullanım

msgfmt_parse ( MessageFormatter $biçemleyici , string $değer ) : array

Girdi dizgesini çözümler ve elde edilen öğeleri bir dizi içinde döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

İleti biçemleyici.

değer

Çözümlenecek dizge.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa FALSE, aksi takdirde çözümleme sonucu elde edilen öğeleri içeren bir dizi.

Örnekler

Örnek 1 - msgfmt_parse() örneği

<?php
$fmt 
msgfmt_create('en_US'"{0,number,integer} monkeys on {1,number,
                      integer} trees make {2,number} monkeys per tree"
);
$res msgfmt_parse($fmt,
             
"4,560 monkeys on 123 trees make 37.073 monkeys per tree");
var_export($res);

$fmt msgfmt_create('tr'"{0,number,integer} ağaçta {1,number,
                  integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder"
);
$res msgfmt_parse($fmt,
              
"123 ağaçta 4.560 maymun, ağaç başına 37,073 maymun eder");
var_export($res);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$fmt 
= new MessageFormatter('en_US'"{0,number,integer} monkeys on {1,
                number,integer} trees make {2,number} monkeys per tree"
);
$res $fmt->parse("4,560 monkeys on 123 trees make 37.073 monkeys per tree");
var_export($res);

$fmt = new MessageFormatter('tr'"{0,number,integer} ağaçta {1,
            number,integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder"
);
$res $fmt->parse("123 ağaçta 4.560 maymun, ağaç başına 37,073 maymun eder");
var_export($res);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array (
  0 => 4560,
  1 => 123,
  2 => 37.073,
)array (
  0 => 123,
  1 => 4560,
  2 => 37.073,
)

Ayrıca Bakınız