MessageFormatter::parseMessage

msgfmt_parse_message

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::parseMessage -- msgfmt_parse_messageGirdi dizgesini hızla çözümler

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

static MessageFormatter::parseMessage ( string $yerel , string $değer ) : array

Yordamsal kullanım

msgfmt_parse_message ( string $yerel , string $değer ) : array

Girdi dizgesini bir biçemleyici nesne oluşturmaya gerek bırakmaksızın çözümler. Bu işlevi, çözümleme işleminin bir kereliğine yapılıp değiştirgelerin ve durumun saklanmasına ihtiyaç olmadığı zaman kullanın.

Değiştirgeler

yerel

Yerele bağlı kısımların çözümlenmesinde kullanılacak yerel.

değer

Öğeleri çözümlenecek dizge.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa FALSE, aksi takdirde çözümleme sonucu elde edilen öğeleri içeren bir dizi.

Örnekler

Örnek 1 - msgfmt_parse_message() örneği

<?php
$res 
msgfmt_parse_message('en_US'"{0,number,integer} monkeys on {1,
               number,integer} trees make {2,number} monkeys per tree"
,
               
"4,560 monkeys on 123 trees make 37.073 monkeys per tree");
var_export($res);

$res msgfmt_parse_message('tr',"{0,number,integer} ağaçta {1,
              number,integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder"
,
                 
"123 ağaçta 4.560 maymun, ağaç başına 37,073 maymun eder");
var_export($res);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$res 
MessageFormatter::parseMessage('en_US'"{0,number,
 integer} monkeys on {1,number,integer} trees make {2,number} monkeys per tree"
,
 
"4,560 monkeys on 123 trees make 37.073 monkeys per tree");
var_export($res);

$res MessageFormatter::parseMessage('tr'"{0,number,integer} ağaçta {1,
              number,integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder"
,
                 
"123 ağaçta 4.560 maymun, ağaç başına 37,073 maymun eder");
var_export($res);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array (
  0 => 4560,
  1 => 123,
  2 => 37.073,
)array (
  0 => 123,
  1 => 4560,
  2 => 37.073,
)

Ayrıca Bakınız