Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

mSQL configuration options
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
msql.allow_persistent "1" PHP_INI_ALL  
msql.max_persistent "-1" PHP_INI_ALL  
msql.max_links "-1" PHP_INI_ALL  
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

msql.allow_persistent boolean

Whether to allow persistent mSQL connections.

msql.max_persistent integer

The maximum number of persistent mSQL connections per process.

The maximum number of mSQL connections per process, including persistent connections.