PDO::getAvailableDrivers

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 1.0.3)

PDO::getAvailableDriversKullanılabilen PDO sürücülerini içeren bir dizi döndürür

Açıklama

PDO::getAvailableDrivers ( void ) : array
pdo_drivers ( void ) : array

PDO::__construct() yönteminin DSN değiştirgesinde kullanılabilen PDO sürücülerinin listesini döndürür. Bu, duruk bir yöntemdir.

Dönen Değerler

PDO::getAvailableDrivers() yöntemi PDO sürücü isimlerini içeren bir dizi döndürür. Hiç sürücü yoksa boş bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - PDO::getAvailableDrivers() örneği

<?php
print_r
(PDO::getAvailableDrivers());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [0] => mysql
    [1] => sqlite
)