PDO::getAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.2.0)

PDO::getAttributeBir veritabanı bağlantı özniteliğinin değerini döndürür

Açıklama

PDO::getAttribute ( int $öznitelik ) : mixed

Bir veritabanı bağlantı özniteliğinin değerini döndürür.

Bazı veritabanı/sürücü çiftlerinin veritabanı bağlantı özniteliklerinin tamamını desteklemeyebileceğini unutmayınız.

Değiştirgeler

öznitelik

PDO::ATTR_* sabitlerinden biri. Sabitlerin açıklamaları için Öntanımlı Sabitler sayfasına bakınız. Veritabanı bağlantılarına uygulanabilecek sabitler:

 • PDO::ATTR_AUTOCOMMIT
 • PDO::ATTR_CASE
 • PDO::ATTR_CLIENT_VERSION
 • PDO::ATTR_CONNECTION_STATUS
 • PDO::ATTR_DRIVER_NAME
 • PDO::ATTR_ERRMODE
 • PDO::ATTR_ORACLE_NULLS
 • PDO::ATTR_PERSISTENT
 • PDO::ATTR_PREFETCH
 • PDO::ATTR_SERVER_INFO
 • PDO::ATTR_SERVER_VERSION
 • PDO::ATTR_TIMEOUT

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda NULL yoksa istenen PDO özniteliğinin değerini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Veritabanı bağlantı özniteliklerinin öğrenilmesi

<?php
$conn 
= new PDO('odbc:sample''db2inst1''ibmdb2');
$attributes = array(
    
"AUTOCOMMIT""ERRMODE""CASE""CLIENT_VERSION""CONNECTION_STATUS",
    
"ORACLE_NULLS""PERSISTENT""PREFETCH""SERVER_INFO""SERVER_VERSION",
    
"TIMEOUT"
);

foreach (
$attributes as $val) {
    echo 
"PDO::ATTR_$val: ";
    echo 
$conn->getAttribute(constant("PDO::ATTR_$val")) . "\n";
}
?>

Ayrıca Bakınız