PDO::lastInsertId

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.1.0)

PDO::lastInsertIdSon yerleştirilen satırın veya sıradaki değerin kimliğini döndürür

Açıklama

PDO::lastInsertId ([ string $isim = NULL ] ) : string

Sürücüye bağlı olarak, yerleştirilen son satırın veya bir sıralama nesnesindeki son değerin kimliğini döndürür. Örneğin, PDO_PGSQL isim değiştirgesinde bir sıralama nesnesi ismi belirtilmesini gerektirir.

Bilginize:

Bu yöntem, sıralı veya özdevinimli artan alanlarla ilgili desteğin bulunmadığı veritabanları için anlamlı veya tutarlı bir sonuç döndüremeyebilir.

Değiştirgeler

isim

Kimliği döndürülecek sırama nesnesinin ismi.

Dönen Değerler

isim değiştirgesinde bir sıralama nesnesi ismi belirtilmezse PDO::lastInsertId(), veritabanına son yerleştirilen satırın satır kimliğini bir dizge olarak döndürür.

isim değiştirgesinde bir sıralama nesnesi ismi belirtilmişse PDO::lastInsertId(), sıralama nesnesinden alınan son değeri ifade eden bir dizge döndürür.

PDO sürücüsü bu özelliği desteklemiyorsa PDO::lastInsertId() bir IM001 durumu (SQLSTATE) tetikler.