PDOStatement->errorCode

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.1.0)

PDOStatement->errorCodeDeyim üzerindeki son işlemle ilgili SQLSTATE hata kodunu döndürür

Açıklama

PDOStatement::errorCode ( void ) : string

Dönen Değerler

Sadece deyim üzerindeki son işlemle ilgili SQLSTATE hata kodunu döndürmesi dışında PDO::errorCode() yöntemiyle aynıdır.

Örnekler

Örnek 1 - SQLSTATE kodunun döndürülmesi

<?php
/* Bir hata oluşmasını sağlayalım -- BONES diye bir tablo olmasın */
$err $dbh->prepare('SELECT skull FROM bones');
$err->execute();

echo 
"\nPDOStatement::errorCode(): ";
print 
$err->errorCode();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

PDOStatement::errorCode(): 42S02

Ayrıca Bakınız