PDOStatement sınıfı

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 1.0.0)

Giriş

Bir hazır deyimi ve hazır deyim çalıştırıldıktan sonra sonuç kümesini temsil eder.

Sınıf Sözdizimi

PDOStatement implements Traversable {
bindColumn ( mixed $sütun , mixed &$değişken [, int $veri_türü [, int $uzunluk [, mixed $seçenekler ]]] ) : bool
bindParam ( mixed $değiştirge , mixed &$değişken [, int $veri_türü [, int $uzunluk [, mixed $seçenekler ]]] ) : bool
bindValue ( mixed $değiştirge , mixed $değer [, int $veri_türü ] ) : bool
closeCursor ( void ) : bool
columnCount ( void ) : int
debugDumpParams ( void ) : bool
errorCode ( void ) : string
errorInfo ( void ) : array
execute ([ array $girdiler = array() ] ) : bool
fetch ([ int $alım_tarzı = PDO::FETCH_BOTH [, int $göst_yönü = PDO::FETCH_ORI_NEXT [, int $göst_başlangıcı = 0 ]]] ) : mixed
fetchAll ([ int $alım_tarzı = PDO::FETCH_BOTH [, int $sütunnum [, array $değiştirgeler = array() ]]] ) : array
fetchColumn ([ int $sütunnum = 0 ] ) : string
fetchObject ([ string $sınıfadı [, array $değiştirgeler ]] ) : mixed
getAttribute ( int $öznitelik ) : mixed
getColumnMeta ( int $sütun ) : array
nextRowset ( void ) : bool
rowCount ( void ) : int
setAttribute ( int $öznitelik , mixed $değer ) : bool
setFetchMode ( int $kip ) : bool
}

İçindekiler