PDO::errorInfo

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.1.0)

PDO::errorInfoVeritabanındaki son işlemle ilgili hata bilgisini döndürür

Açıklama

PDO::errorInfo ( void ) : array

Veritabanındaki son işlemle ilgili hata bilgisini döndürür.

Dönen Değerler

Veritabanındaki son işlemle ilgili hata bilgisini içeren bir dizi döndürür. Dizi şu alanları içerir:

Eleman Bilgi
0 SQLSTATE hata kodu (ANSI SQL standardında tanımlanmış beş karakterlik abecesayısal bir tanıtıcı).
1 Sürücüye özgü hatanın kodu.
2 Sürücüye özgü hatanın iletisi.

Bilginize:

SQLSTATE hata kodu atanmamışsa veya sürücüye özgü hata kodu yoksa 0. eleman hariç bütün elemanlar NULL içerir.

PDO::errorInfo() yöntemi sadece veritabanına doğrudan uygulanan işlemlerin hata bilgisini döndürür. PDO::prepare() veya PDO::query() ile bir PDOStatement nesnesi oluşturup deyim tanıtıcısı üzerinde oluşan bir hatayla ilgili bilgi alacaksanız PDOStatement::errorInfo() yöntemini kullanmalısınız.

Örnekler

Örnek 1 - Bir DB2 veiitabanına kurulan bir PDO_ODBC bağlantısıyla ilgili hata bilgisinin gösterilmesi

<?php
/* Bir hata oluşturalım -- hatalı bir SQL sözdizimi  */
$stmt $dbh->prepare('bozuk sql');
if (!
$stmt) {
    echo 
"\nPDO::errorInfo():\n";
    
print_r($dbh->errorInfo());
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

PDO::errorInfo():
Array
(
    [0] => HY000
    [1] => 1
    [2] => near "bozuk": syntax error
)

Ayrıca Bakınız