ReflectionClass::isAbstract

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isAbstractSınıf soyut mu diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::isAbstract ( void ) : bool

Sınıf soyutsa TRUE döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::isAbstract() örneği

<?php
class          TestClass { }
abstract class 
TestAbstractClass { }

$testClass     = new ReflectionClass('TestClass');
$abstractClass = new ReflectionClass('TestAbstractClass');

var_dump($testClass->isAbstract());
var_dump($abstractClass->isAbstract());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)

Ayrıca Bakınız