ReflectionClass::isAnonymous

(PHP 7)

ReflectionClass::isAnonymousChecks if class is anonymous

Açıklama

public ReflectionClass::isAnonymous ( void ) : bool

Checks if a class is an anonymous class.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 ReflectionClass::isAnonymous() example

<?php
class TestClass {}
$anonClass = new class {};

$normalClass = new ReflectionClass('TestClass');
$anonClass  = new ReflectionClass($anonClass);

var_dump($normalClass->isAnonymous());
var_dump($anonClass->isAnonymous());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)

Ayrıca Bakınız