ReflectionClass Sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

ReflectionClass sınıfı bir sınıf hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

Sınıf Sözdizimi

ReflectionClass implements Reflector {
/* Sabitler */
const integer IS_IMPLICIT_ABSTRACT = 16 ;
const integer IS_EXPLICIT_ABSTRACT = 32 ;
const integer IS_FINAL = 64 ;
/* Özellikler */
public $name ;
/* Yöntemler */
__construct ( string $değiştirge )
public static export ( mixed $değiştirge [, bool $ihracet = false ] ) : string
public getConstant ( string $isim ) : mixed
public getConstants ( void ) : array
public getConstructor ( void ) : object
public getDefaultProperties ( void ) : array
public getDocComment ( void ) : string
public getEndLine ( void ) : int
public getExtensionName ( void ) : string
public getFileName ( void ) : string
public getInterfaceNames ( void ) : array
public getInterfaces ( void ) : array
public getMethod ( string $isim ) : object
public getMethods ([ string $süzgeç ] ) : array
public getModifiers ( void ) : int
public getName ( void ) : string
public getNamespaceName ( void ) : string
public getParentClass ( void ) : object
public getProperties ([ int $süzgeç ] ) : array
public getProperty ( string $isim ) : ReflectionProperty
public getReflectionConstant ( string $name ) : ReflectionClassConstant
public getReflectionConstants ( void ) : array
public getShortName ( void ) : string
public getStartLine ( void ) : int
public getStaticProperties ( void ) : array
public getStaticPropertyValue ( string $isim [, string $öntanımlı ] ) : mixed
public getTraitAliases ( void ) : array
public getTraitNames ( void ) : array
public getTraits ( void ) : array
public hasConstant ( string $isim ) : bool
public hasMethod ( string $isim ) : bool
public hasProperty ( string $isim ) : bool
public implementsInterface ( string $arayüz ) : bool
public inNamespace ( void ) : bool
public isAbstract ( void ) : bool
public isAnonymous ( void ) : bool
public isCloneable ( void ) : bool
public isFinal ( void ) : bool
public isInstance ( string $nesne ) : bool
public isInstantiable ( void ) : bool
public isInterface ( void ) : bool
public isInternal ( void ) : bool
public isIterable ( void ) : bool
public isIterateable ( void ) : bool
public isSubclassOf ( string $sınıf ) : bool
public isTrait ( void ) : bool
public isUserDefined ( void ) : bool
public newInstance ( mixed $değiştirgeler [, mixed $... ] ) : object
public newInstanceArgs ([ array $değiştirgeler ] ) : object
public newInstanceWithoutConstructor ( void ) : object
public setStaticPropertyValue ( string $isim , string $değer ) : void
public __toString ( void ) : string
}

Özellikler

name

Sınıfın ismi. Salt-okunur olup, yazılmaya çalışılırsa ReflectionException istisnası oluşur.

Öntanımlı Sabitler

ReflectionClass Değiştiricileri

ReflectionClass::IS_IMPLICIT_ABSTRACT

Bazı soyut yöntemler içerdiğinden sınıfın soyut olduğunu belirtir.

ReflectionClass::IS_EXPLICIT_ABSTRACT

Sınıfın tanımından dolayı soyut olduğunu belirtir.

ReflectionClass::IS_FINAL

Sınıfın bir final sınıf olduğunu belirtir.

İçindekiler