ReflectionExtension::isPersistent

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionExtension::isPersistentReturns whether this extension is persistent

Açıklama

public ReflectionExtension::isPersistent ( void ) : void

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns TRUE for extensions loaded by extension, FALSE otherwise.

Ayrıca Bakınız