ReflectionExtension Sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

ReflectionExtension sınıfı, bir eklenti hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

Sınıf Sözdizimi

ReflectionExtension implements Reflector {
/* Özellikler */
public $name ;
/* Yöntemler */
final private __clone ( void ) : void
__construct ( string $isim )
public static export ( string $isim [, string $ihracet = false ] ) : string
public getClasses ( void ) : array
public getClassNames ( void ) : array
public getConstants ( void ) : array
public getDependencies ( void ) : array
public getFunctions ( void ) : array
public getINIEntries ( void ) : array
public getName ( void ) : string
public getVersion ( void ) : string
public info ( void ) : string
public isPersistent ( void ) : void
public isTemporary ( void ) : void
public __toString ( void ) : string
}

Özellikler

name

İsim.

İçindekiler