$argc

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

$argcBetiğe geçirilen ifade sayısı

Açıklama

Komut satırından çalıştığında geçerli betiğe aktarılan ifade sayısını içerir.

Bilginize: Betiğin dosya adı her zaman ilk ifade olarak betiğe geçirilir, bu nedenle $argc'nin asgari değeri 1'dir.

Bilginize: Bu değişken register_argc_argv etkin değilse kullanılamaz.

Örnekler

Örnek 1 - $argc örneği

<?php
var_dump
($argc);
?>

Örneği şu şekilde çalıştırınca: php betik.php arg1 arg2 arg3

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(4)

Notlar

Bilginize:

$_SERVER['argc'] olarak da kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

  • getopt() - Komut satırı değiştirgeleri listesinden seçenekleri döndürür
  • $argv