$argv

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

$argvBetiğe geçirilen ifade dizisi

Açıklama

komut satırından çalıştığında betiğe aktarılan ifade dizi'sini içerir.

Bilginize: İlk değiştirge $argv[0] daima geçerli betiğin adıdır.

Bilginize: Bu değişken register_argc_argv etkin değilse kullanılamaz.

Örnekler

Örnek 1 - $argv örneği

<?php
var_dump
($argv);
?>

Örneği şu şekilde çalıştırınca: php betik.php arg1 arg2 arg3

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

array(4) {
  [0]=>
  string(10) "betik.php"
  [1]=>
  string(4) "arg1"
  [2]=>
  string(4) "arg2"
  [3]=>
  string(4) "arg3"
}

Notlar

Bilginize:

$_SERVER['argv'] olarak da kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

  • getopt() - Komut satırı değiştirgeleri listesinden seçenekleri döndürür
  • $argc