Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Runkit Configuration Options
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
runkit.superglobal "" PHP_INI_PERDIR  
runkit.internal_override "0" PHP_INI_SYSTEM  
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

runkit.superglobal string
Comma-separated list of variable names to be treated as superglobals. This value should be set in the systemwide php.ini file, but may work in perdir configuration contexts depending on your SAPI.

Örnek 1 Custom Superglobals with runkit.superglobal=_FOO,_BAR in php.ini

<?php
function show_values() {
  echo 
"Foo is $_FOO\n";
  echo 
"Bar is $_BAR\n";
  echo 
"Baz is $_BAZ\n";
}

$_FOO 'foo';
$_BAR 'bar';
$_BAZ 'baz';

/* Displays foo and bar, but not baz */
show_values();
?>
runkit.internal_override boolean
Enables ability to modify/rename/remove internal functions.