SplFileInfo::getInode

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getInodeGets the inode for the file

Açıklama

public SplFileInfo::getInode ( void ) : int

Gets the inode number for the filesystem object.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the inode number for the filesystem object.

Hatalar/İstisnalar

Throws RuntimeException on error.

Ayrıca Bakınız

  • fileinode() - Dosyanın düğüm numarasını döndürür