SplFileInfo::getLinkTarget

(PHP 5 >= 5.2.2, PHP 7)

SplFileInfo::getLinkTargetGets the target of a link

Açıklama

public SplFileInfo::getLinkTarget ( void ) : string

Gets the target of a filesystem link.

Bilginize:

The target may not be the real path on the filesystem. Use SplFileInfo::getRealPath() to determine the true path on the filesystem.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the target of the filesystem link.

Hatalar/İstisnalar

Throws RuntimeException on error.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::getLinkTarget() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo('/Users/bbieber/workspace');
if (
$info->isLink()) {
    
var_dump($info->getLinkTarget());
    
var_dump($info->getRealPath());
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(19) "Documents/workspace"
string(34) "/Users/bbieber/Documents/workspace"

Ayrıca Bakınız