fileinode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fileinodeDosyanın düğüm numarasını döndürür

Açıklama

fileinode ( string $dosyaismi ) : int

Dosyanın düğüm numarasını döndürür.

Değiştirgeler

filename

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE aksi takdirde dosyanın düğüm numarasını döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın düğüm numarasının geçerli dosya ile karşılaştırılması

<?php
$dosya 
'index.php';
if (
getmyinode() == fileinode($dosya)) {
    echo 
'Geçerli dosyayı sınıyorsunuz.';
}
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • getmyinode() - Çalışan betiğin dosya düğümü numarasını döndürür
  • stat() - Bir dosya hakkında bilgi döndürür