SplFileInfo::getMTime

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getMTimeGets the last modified time

Açıklama

public SplFileInfo::getMTime ( void ) : int

Returns the time when the contents of the file were changed. The time returned is a Unix timestamp.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the last modified time for the file, in a Unix timestamp.

Ayrıca Bakınız

  • filemtime() - Dosyanın değişiklik zamanını döndürür