SplFileInfo::getOwner

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getOwnerGets the owner of the file

Açıklama

public SplFileInfo::getOwner ( void ) : int

Gets the file owner. The owner ID is returned in numerical format.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

The owner id in numerical format.

Hatalar/İstisnalar

Throws RuntimeException on error.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::getOwner() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo('file.txt');
print_r(posix_getpwuid($info->getOwner()));
?>

Ayrıca Bakınız