SplObjectStorage::detach

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplObjectStorage::detachRemoves an object from the storage

Açıklama

public SplObjectStorage::detach ( object $object ) : void

Removes the object from the storage.

Değiştirgeler

object

The object to remove.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 SplObjectStorage::detach() example

<?php
$o 
= new StdClass;
$s = new SplObjectStorage();
$s->attach($o);
var_dump(count($s));
$s->detach($o);
var_dump(count($s));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(1)
int(0)

Ayrıca Bakınız