SplObjectStorage::attach

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplObjectStorage::attachAdds an object in the storage

Açıklama

public SplObjectStorage::attach ( object $object [, mixed $data = NULL ] ) : void

Adds an object inside the storage, and optionally associate it to some data.

Değiştirgeler

object

The object to add.

data

The data to associate with the object.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 SplObjectStorage::attach() example

<?php
$o1 
= new StdClass;
$o2 = new StdClass;
$s = new SplObjectStorage();
$s->attach($o1); // similar to $s[$o1] = NULL;
$s->attach($o2"hello"); // similar to $s[$o2] = "hello";

var_dump($s[$o1]);
var_dump($s[$o2]);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

NULL
string(5) "hello"

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Added the data parameter.

Ayrıca Bakınız