streamWrapper::stream_cast

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

streamWrapper::stream_castTemel özkaynağı döndürür

Açıklama

public streamWrapper::stream_cast ( int $cast_as ) : resource

Bu yöntem stream_select() işlevine yanıtta çağrılır.

Değiştirgeler

cast_as

stream_cast()stream_select() çağırıyorsa STREAM_CAST_FOR_SELECT veya stream_cast() başka kullanımlar için çağrılıyorsa STREAM_CAST_AS_STREAM olabilir.

Dönen Değerler

Ya sarmalayıcı tarafından kullanılan temel akım özkaynağı ya da FALSE dönmelidir.

Ayrıca Bakınız

  • stream_select() - Belirtilen akım dizisi üzerinde belirtilen zaman aşımı ile select() sistem çağrısının eşdeğeri olarak çalışır