streamWrapper::rmdir

(PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::rmdirBir dizini siler

Açıklama

public streamWrapper::rmdir ( string $url , int $seçenekler ) : bool

Bu yöntem rmdir() işlevine yanıtta çağrılır.

Bilginize:

Sarmalayıcı dizin oluşturmayı desteklemiyorsa uygun bir hata iletisi döndürmek adına bu yöntem tanımlanmamalıdır.

Değiştirgeler

url

Silinecek dizinin URL'si.

seçenekler

STREAM_MKDIR_RECURSIVE gibi değerlerin bit maskesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Notlar

Bilginize:

streamWrapper::$context özelliği, çağıran işleve geçerli bir bağlam aktarılırsa güncellenir.

Ayrıca Bakınız