streamWrapper::stream_write

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::stream_writeAkıma yazar

Açıklama

public streamWrapper::stream_write ( string $veri ) : int

Bu yöntem fwrite() işlevine yanıt olarak çağrılır.

Bilginize:

Başarıyla yazılan bayt sayısına göre akımdaki konumlayıcıyı güncellemeyi unutmayın.

Değiştirgeler

veri

Sarmalayıcının akımına yazılacak veri.

Bilginize:

Akımda yeteri kadar yer yoksa olduğu kadarına yazılır.

Dönen Değerler

Akımda başarıyla saklanan bayt sayısı döner. 0 dönmüşse hiçbir veri saklanamamış demektir.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Bilginize:

Dönen değer veri uzunluğundan büyükse bir E_WARNING çıktılanır ve dönüş değeri bu uzunluğa düşürülür.

Ayrıca Bakınız