streamWrapper::stream_truncate

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

streamWrapper::stream_truncateTruncate stream

Açıklama

public streamWrapper::stream_truncate ( int $new_size ) : bool

Will respond to truncation, e.g., through ftruncate().

Değiştirgeler

new_size

The new size.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız