WDDX örnekleri

Değişkenleri dizgeleştiren tüm işlevler, dizinin bir dizi olarak mı yoksa bir yapı olarak mı dizgeleştirileceğini saptamak için bir dizinin ilk elemanını kullanır. Eğer ilk eleman dizgesel bir anahtara sahipse bir yapı olarak aksi takdirde bir dizi olarak dizgeleştirilir.

Örnek 1 - WDDX ile tek bir değerin dizgeleştirilmesi

<?php
echo wddx_serialize_value("PHP'den WDDX paketi elde etme örneği""PHP paketi");
?>

Bu örnek şunu üretir:

<wddxPacket version='1.0'><header comment='PHP paketi'/><data>
<string>PHP'den WDDX paketi elde etme örneği</string></data></wddxPacket>

Örnek 2 - WDDX ile artırımsal paketlerin kullanımı

<?php
$pi 
3.1415926;
$packet_id wddx_packet_start("PHP");
wddx_add_vars($packet_id"pi");

/* $cities veritabanından geliyor olsun */
$cities = array("Austin""Novato""Seattle");
wddx_add_vars($packet_id"cities");

$packet wddx_packet_end($packet_id);
echo 
$packet;
?>

Bu örnek şunu üretir:

<wddxPacket version='1.0'><header comment='PHP'/><data><struct>
<var name='pi'><number>3.1415926</number></var><var name='cities'>
<array length='3'><string>Austin</string><string>Novato</string>
<string>Seattle</string></array></var></struct></data></wddxPacket>

Bilginize:

ASCII olmayan karakterleri dizgeleştirmek isterseniz karakter kodlamasını önce UTF-8'e dönüştürmelisiniz (bakınız: utf8_encode() ve iconv()).