XSLTProcessor::getSecurityPrefs

(PHP >= 5.4.0)

XSLTProcessor::getSecurityPrefsGet security preferences

Açıklama

public XSLTProcessor::getSecurityPrefs ( void ) : int

Gets the security preferences.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

A bitmask consisting of XSL_SECPREF_READ_FILE, XSL_SECPREF_WRITE_FILE, XSL_SECPREF_CREATE_DIRECTORY, XSL_SECPREF_READ_NETWORK, XSL_SECPREF_WRITE_NETWORK.