XSLTProcessor::hasExsltSupport

(PHP 5 >= 5.0.4, PHP 7)

XSLTProcessor::hasExsltSupportPHP, EXSLT desteğine sahip mi diye bakar

Açıklama

hasExsltSupport ( void ) : bool

PHP, yerleşik » EXSLT kütüphanesi ile derlenmiş mi diye bakar.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - EXSLT desteğinin sınanması

<?php

$proc 
= new XSLTProcessor;
if (!
$proc->hasExsltSupport()) {
    die(
'EXSLT desteği yok');
}

// EXSLT işlemleri yapabiliriz ..

?>