XSLTProcessor::getParameter

(PHP 5, PHP 7)

XSLTProcessor::getParameterBir değiştirgenin değerini döndürür

Açıklama

getParameter ( string $isimalanı , string $isim ) : string

Evvelce XSLTProcessor::setParameter() tarafından atanmış bir değiştirgenin değerini döndürür.

Değiştirgeler

isimalanı

XSLT değiştirgesinin ait olduğu isim alanının adresi.

isim

XSLT değiştirgesinin yerel adı.

Dönen Değerler

Değiştirgeye değer atanmamışsa NULL yoksa değeri döndürür.

Ayrıca Bakınız