XSLTProcessor::importStylesheet

(PHP 5, PHP 7)

XSLTProcessor::importStylesheetBiçembent ithal eder

Açıklama

importStylesheet ( object $biçembent ) : void

Dönüşüm için kullanılmak üzere XSLTProcessor nesnesine biçembent dahil eder.

Değiştirgeler

biçembent

Bir DOMDocument veya bir SimpleXMLElement nesnesi olarak dahil edilecek biçembent.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.8 PHP 5.2.6'dan beri kabul edilemeyen SimpleXMLElement kabul edilir oldu.